Условия за ползване

Top10vpnbg.com предоставя на потребителите информация и инструменти за по-добро разбиране на различни софтуерни продукти. Уебсайтът на Top10vpnbg.com (накратко „Сайтът“) е произведение на Top10vpnbg.com, защитено с авторски права. Ние предлагаме на потребителите достъп до този уебсайт, при условие че приемат всички условия (заедно, „Условия“) без промяна.

Приемане на условията

Използвайки този сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от условията и всички приложими закони и да носите отговорност за спазването на приложимите местни закони. Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да използвате уебсайта. Материалите, съдържащи се на този уебсайт, са защитени от приложимите закони за авторското право и търговските марки.

Потребителски лиценз

Съдържанието на уебсайта Top10vpnbg.com е само за лична, индивидуална употреба, а не за търговски или външни цели. Съгласно този лиценз за ограничена употреба Потребителите не могат да модифицират или копират Материалите, да ги използват за търговски цели или за каквото и да е публично показване (търговско или нетърговско), да се опитват да декомпилират или реверсират софтуера или услугите, съдържащи се на сайта Top10vpnbg.com за копиране на защитено с авторски права или друго съдържание, за прехвърляне на съдържание на друго лице или на друг сървър. Този лиценз се прекратява автоматично, ако потребителите нарушат някое от тези ограничения и може да бъде прекратен по всяко време от Top10vpnbg.com. След приключване на гледането на тези материали от потребителите или при прекратяване на настоящия лиценз, потребителите трябва да унищожат изтегленото съдържание, което притежават, било то в електронна или печатна форма.

Отказ от отговорност

Материалите на предоставения уебсайт Top10vpnbg.com се предоставят, както се вижда. Ние не даваме никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и с това се отказваме от всички други гаранции, включително, без ограничение, всякакви подразбиращи се гаранции или условия на търговска способност, ненарушаване, права на интелектуална собственост или по друг начин. В допълнение, Top10vpnbg.com не дава никакви декларации или гаранции относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на Съдържанието на или свързано с неговия Интернет сайт или с други сайтове, свързани с този сайт.

Съдържанието на уебсайта, като текстове, графики, изображения, информация, предоставена от лицензодателите на Top10vpnbg.com, и друго съдържание, налично на уеб сайта Top10vpnbg.com, включително всяка услуга („Съдържание“), е само за информационни цели. Потребителите трябва внимателно да прочетат цялата информация, предоставена от производителите на продуктите, или онлайн, или върху действителните етикети на продуктите или опаковките. Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на Сайта, ние не даваме никакви изявления или гаранции, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на Сайта е точно, пълно или актуално. Top10vpnbg.com е уебсайт за сравнение и ревюта, базиран на реклама. За да можем да предложим този сайт на всички и безплатно, ние използваме линкове, които ни позволяват да начислим такса за препоръчване от нашите партньорски сайтове за VPN. Редът и класирането на VPN партньорите в нашата таблица за сравнение могат да бъдат повлияни от търговски фактори, както и от общите данни за популярността, конверсията и ефективността. Нашите рейтинги, ред и класиране могат да се променят от време на време.

Нашата отговорност за загуби или вреди

Използването на този уебсайт и услуги е на собствения риск на потребителя. В никакъв случай Top10vpnbg.com или техните доставчици не могат да носят отговорност за щети (включително загуба на данни или прекъсване на бизнеса). Ние не носим отговорност по никакъв начин за съдържанието, произтичащо от използването на нашите уебсайтове, дори ако Top10vpnbg.com или някой от нашите упълномощени представители е бил уведомен устно или писмено за възможността за такава вреда.

Компенсация

Потребителите се съгласяват да ни предпазят, защитят и изключат от всички загуби, разходи и щети, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от нарушаването от страна на Потребителя на настоящите Условия за ползване и/или използването от Потребителя на уебсайта и да не ни приписват никакви щети.

Ревизии/грешки

Съдържанието на уебсайта Top10vpnbg.com може да включва технически, типографски или фотографски грешки. Top10vpnbg.com не носи отговорност за точността, пълнотата или актуалността на материала на уебсайта си. Top10vpnbg.com може да прави промени в съдържанието на уебсайта си по всяко време без предварително уведомление. Top10vpnbg.com обаче не гарантира редовното актуализиране на това съдържание.

Връзки към доставчици на трети страни

Top10vpnbg.com не е тествал всички уебсайтове, свързани с този уебсайт, и не поема отговорност за съдържанието на такива свързани уебсайтове. Включването на линк не означава, че Top10vpnbg.com одобрява сайта. Използването на такъв линк към уебсайт е изцяло на собствения риск на потребителя.

Промени в тези условия

Top10vpnbg.com може да преразгледа тези Условия за ползване по всяко време без предизвестие. Чрез използването на този уебсайт потребителите се съгласяват да бъдат обвързани с последната версия на тези Условия за ползване.

Приложимо право

Всички искове по отношение на уебсайта Top10vpnbg.com са предмет на законите на Република България, независимо от конфликт на закони с държава потребител. Освен ако в настоящото не е предвидено друго, всички спорове, възникващи пряко или косвено от или свързани с Условията за ползване или Сайта, ще се разрешават единствено в съдилищата на Република България. С настоящото потребителите неотменимо се съгласяват с тази юрисдикция и изключителната юрисдикция на такъв съд в такъв спор.

Въпроси

Ако имате въпроси относно тези Условия за ползване, моля, изпратете имейл на hello (at) Top10vpnbg.com